Het Parool over Hannekes Boom…sinds 1662

18 Hannekes Boom... sinds 1662 Vrijgevochten nautisch kwartier met café-restaurant op kop van Dijksgracht Nieuw leven voor stukje rafelrand Op de kop van de Dijksgracht verrijst café annex vrijplaats Hannekes Boom. 'We zitten op het centraalste vergeten stukje Amsterdam,' zegt Pim Evers, één van de initiatiefnemers. JOOST ZONNEVELD Terwijl de laatste resten van Post CS op het Oosterdoks-eiland door grote grijpma-chines worden afgebroken, is honderd meter verderop'de bouw van een nieuwe vrijplaats in volle gang. Er staan nu nog hekken om Hannekes Boom, waar mensen druk in de weer zijn met zaag- en boormachines. Op de bouwplaats staan bakken met tulpen naast de oude keukenapparatuur van een 'Wij bouwen hier met wat we kunnen vinden' zorgcentrum uit Oost, die een plaats krijgt in het paviljoen. Het gebouw-tje bestaat volledig - op de schroe-ven na - uit hergebruikte materia-len. Zelfs stopcontacten krijgen hier een nieuw leven. De drie initiatiefnemers van Han-nekes Boom kennen de kop van de Dijksgracht goed. Pim Evers (38) amsterdam Het idee is dat het bij elkaa legde zijn bootje na vaartochtjes door de stad geregeld even aan bij de groenstrook die bij Klimmuur Centraal het Oosterdok in steekt. Nu is hij met zijn vrienden Gijs de Waal (33) en Wouter Valkenier (32) elke dag bezig om Hannekes Boom gestalte te geven. De drie onderne-mers wonnen vorig jaar de prijs- Een opening tussen een dubbele palenrij Waar komt de naam Hannekes Boom... sinds 1662 vandaan? In de zeventiende eeuw konden sche-pen niet zomaar de stad binnenvaren. De openingen tussen een dubbele pa-lenrij werden bewaakt en in de wacht-huisjes hielden de soldaten van de ad-miraliteit toezicht op dein-en uit-gaande goederen. De openingen tussen de palen hadden 11111111, namen zoals de Keerweersboom, de Ad miral iteitsboom, d e N ieuwebrugs-boom, de Zoutkeetsboom en ook Han-nekes Bonte. Na sluiting in de avond, kon het Oosterdok niet meer worden bereikt. De toegang Hannekes Boom komt voor het eerst voorop een kaart uit 1662. Vandaar de naam van de nieuwe vrij-plaats aan wat nu de kop van de Dijks- r gescharrelde gebouwtje aansluit bij de rafel rand Dijksgracht. vraag die de gemeente had uitge-schreven om de kop van de Dijks-gracht een tijdelijke invulling voor minimaal vijfjaar te geven. Eerdere, permanente plannen voor het idyl-lische stukje Amsterdam waren op niets uitgelopen. Evers, Valkenier en De Waal had-den dan wel de prijsvraag gewon- gracht heet: Hannekes Boom...sinds 1662. Opvallend is dat de namen van de an-dere openingen logischerwijs te ver-klaren zijn, maar dat gaat niet op voor Hannekes Boom. De creatieven die Hannekes Boom nu opnieuw op de Am-sterdamse kaart zetten, zijn van plan dat mysterie volledig uitte buiten. Zo wordt gedacht aan een verkiezing wie FOTO JEAN-PIERRE JANS nen, maar de gemeente moest nog wel het bestemmingsplan wijzigen. Intussen waren de creatieven be-gonnen met het bouwen van het pa-viljoen in een loods aan de Cru-quiusweg in Oost. In tien delen is het gebouwtje onlangs naar de Dijksgracht gebracht, waar het wordt afgebouwd. Uiteindelijk moet 'de ware Hanneke is' en een wedstrijd om het beste bijpassende verhaal te bedenken. De historie van de plaats komt ook op een andere manier terug. Zo kunnen bezoekers die over het Oosterdok uit-kijken, aan de hand van oude kaarten op de bar ontdekken of ze de zeven-tiende-eeuwse skyline nog herkennen in het Amsterdam van de nste eeuw. ZATERDAG 9 APRIL 2011 Het PAROOL het geheel door klimplanten worden overwoekerd. "De materialen ko-men overal vandaan. We hebben deuren uit Nagele, hout van Arcam en frames van strand Bloemen-daal." Het idee is dat het bij elkaar ge-scharrelde gebouwtje aansluit bij de rafelrand Dijksgracht. De woon-bootbewoners lassen ook van alles aan elkaar en maken schommels van objecten die daar oorspronke-lijk niet voor waren bedoeld, legt Evers uit. "Wij bouwen met wat we kunnen vinden." De drie ondernemers krijgen bij hun zelfbouwproject hulp van twin-tig enthousiaste vrienden. "Op die manier wordt dit ook een plek van 'Dit moet een plaats voor creativiteit en improvisatie worden' hen," zegt De Waal. Hannekes Boom moet dan ook nadrukkelijk een platform zijn. Evers: "We willen mensen de gelegenheid geven hier dingen te organiseren; het moet een plaats voor creativiteit en improvi-satie worden." En plannen zijn er genoeg. Zo komt er een Ramses Shaffyfestival, dat met bewoners van de Dijks-gracht - waar de zanger ooit woon-de - is bedacht. En gasten kunnen straks vanaf het ruime terras naar films kijken op een doek dat in het Oosterdok drijft. Ook is er plaats voor kindertheater en een ballet-voorstelling op de draaibrug die de Dijksgracht met het Oosterdoksei-land verbindt. Het kloppende hart van Hannekes Boom is het café-restaurant. Vanaf begin mei - en op Koninginnedag als voorproefje - kunnen gasten het hele jaar door terecht voor een drankje of een maaltijd. Alleen het geplande haventje met drijvende steigers en een opvallend lichtge-vend baken in het water laat nog even op zich wachten, omdat nog niet alle vergunningen binnen zijn. www.hannekesboom.nl